Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/86.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.11.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_86.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/86, 2017.gada 17.novembrī ir nolēmusi par uzvarētāju atzīt SIA “ML AUTO”, reģistrācijas Nr. 40003789075, ar līgumcenu bez PVN 9648,00 EUR.

Lemums_2017_86.pdf

Ligums_2017_86.pdf