Gulbenes novada jaunatnes darbinieki novada iestādēm ir izstrādājuši neformālās izglītības piedāvājumu “Citādas 40 minūtes”, kas ietver sešas dažādas tēmas/nodarbību veidus. Kā pirmie šo iespēju izmantoja Gulbenes 2.vidusskola skolēni. Gulbenes novada Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s” vadītāja Jana Kalniņa viņiem vadīja komunikācijas treniņu. Līdzīgas nodarbības tuvākajā laikā plānotas Stāķu pamatskolā.

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

G.Krevica