Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s” aktīvisti ir izveidojuši izlaušanās istabu “Atklāj skolas sarga Aleksandra noslēpumu”.

Skolas sargs Aleksandrs pēkšņi pazuda 2008.gadā pēc 25 gadu darba. Aleksandrs ir raksturā noslēgts cilvēks, kas nelaiž sev klāt nevienu. Vienmēr mēdzis darboties pa vakariem, bieži uzturējies savā kabinetā. Viņš ir cilvēks, kas komunicēja tikai ar grāmatām un tikai ar dažiem cilvēkiem. Viņa kolēģi, tāpat kā skolas bērni, no viņa klusībā baidījušies, izdomājot par viņu nežēlīgas leģendas.

Komandas uzdevums ir stundas laikā atklāt Aleksandra noslēpumu - kāpēc viņš ir bijis tāds, kāds ir bijis un kur viņš pazuda.

Vienlaicīgi istabā var uzturēties 2-5 cilvēki.

Izlaušanās istaba ir piemērota jebkuram cilvēkam vecumā no 15 gadiem līdz sirmam vecumam, kas vēlas izmēģināt ko jaunu, interesantu un izaicināt sevi.

Kā stāsta “B.u.M.s” vadītāja Jana Kalniņa, līdz šim skolas sarga Aleksandra noslēpumu atklāt ir mēģinājuši gan jaunieši, gan ģimenes.

Iespēja apmeklēt Escape Room ir no otrdienas līdz sestdienai, iepriekš piesakoties pie Janas Kalniņas – t. 26634652. Telpa atrodas Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļos (Rēveļu pamatskola).

Aktivitātes organizētas projekta "Looking @ Learning" ietvaros.

Logo

Projekts Nr.2014-2-LV02-KA205-000575 tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste