Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvmateriālu, santehnikas materiālu un elektromateriālu iegāde/piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/21.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.04.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_buvmateriali1.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvmateriālu, santehnikas materiālu un elektromateriālu iegāde/piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/21.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 19.aprīlī nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Būvmateriālu iegāde un/vai piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām” SIA „STERS G”, reģ. Nr. 44103050345, ar līgumcenu bez PVN EUR 5377,90;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Santehnikas materiālu iegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām” SIA “Akvedukts”, reģ. Nr. 40003236340, ar līgumcenu bez PVN EUR 3976,38;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Elektromateriālu iegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām” SIA „ADTS”, reģ. Nr. 44103064294, ar līgumcenu bez PVN EUR 6289,07;

4. pārtraukt iepirkuma 4.daļu „Būvmateriālu iegāde un/vai piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām” finanšu līdzekļu trūkuma dēļ;

5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Santehnikas materiālu iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām” SIA “Akvedukts”, reģ. Nr. 40003236340, ar līgumcenu bez PVN EUR 4689,42;

6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā „Elektromateriālu iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām” SIA „ADTS”, reģ. Nr. 44103064294, ar līgumcenu bez PVN EUR 1874,28.

Lemums_2016_21.pdf

 

Ligums_ADTS_3.pdf

Ligums_ADTS_6.pdf

Ligums_STERS_G_1.pdf

 

Ligums_Akvedukts_2.pdf

Ligums_Akvedukts_5.pdf