Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/9.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_GND_2017_9.doc