Publikācijas datums:
GND-2017/9
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RDL”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 15415.00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
14.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/9.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_GND_2017_9.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema pūtēju orķestrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/9.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 1.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RDL”, reģ. Nr. 40003215103, ar līgumcenu bez PVN 15415.00 EUR.

Lemums_GND_2017_9

Ligums_RDL.pdf