Lai veiktu derīgo izrakteņu rūpniecisko ieguvi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumam jāsaņem atļauja. Atkarībā no tā, kādi derīgie izrakteņi tiks iegūti un kāds ir to plānotais ieguves apjoms, jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegta licence vai pašvaldības izsniegta atļauja bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.