Iepirkumi, kuros publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

 

Iepirkumus 9.panta kārtībā par 2018.gadu skatīt zemāk

 

GND-2018/82
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Līgumsumma
21000,00 EUR
GND-2018/81
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūves būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
12960,00 EUR
GND-2018/79
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
GND-2018/77
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Jauna pasažieru mikroautobusa iegāde Sveķu internātpamatskolas vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
“Mūsa Motors Rīga”
Līgumsumma
21485,95 EUR
GND-2018/76
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
AS “SAF Tehnika”
Līgumsumma
11092,20 EUR
GND-2018/73
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Asigne”
Līgumsumma
28062,00 EUR
GND-2018/75
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Līgumsumma
30942,50 EUR
GND-2018/74
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/71
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ELEVET”
Līgumsumma
12235,00 EUR
GND-2018/69
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Zāles pļāvēja – raidera piegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Silmalas"
Līgumsumma
6581,82 EUR bez PVN
GND-2018/66
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Siltumkomforts”
Līgumsumma
119889,61 EUR bez PVN
GND-2018/65
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/63
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/62
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Līgumsumma
44488,88 EUR
GND-2018/61
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Līgumsumma
3700,00 EUR
GND-2018/60
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
GND-2018/58/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/57
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/56
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/52/ELFLA
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Līgumsumma
31934,70 EUR bez PVN
GND-2018/49
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/48
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/42
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/41
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/39
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/38
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
KS "Kopdarbs"
Līgumsumma
15694,97 EUR bez PVN
GND-2018/36
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/35
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/34
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/33
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/32
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sarkanās pils piebūves nojaukšana

Piegādātājs / izpildītājs
Ārvalstu komersants OU Fixdem Eesti filiāle Latvijā
Līgumsumma
bez PVN 29000,00 EUR
GND-2018/29
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/31
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde Tirzas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
GND-2018/28
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “M-2”
Līgumsumma
bez PVN 15025,02 EUR
GND-2018/26
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/22
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/20
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE”
Līgumsumma
108581,91 EUR
GND-2018/19
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „DPA”
Līgumsumma
bez PVN 23137,50 EUR
GND-2018/18
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/17
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Lizuma muižas parka pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Līgumsumma
28881,27 EUR bez PVN
GND-2018/14/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Līgumsumma
bez PVN 54732,18 EUR
GND-2018/8/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
bez PVN 20400,00 EUR
GND-2018/2/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
GND-2018/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums