Publikācijas datums:
GND-2018/42
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "ULTRAN"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
17899,00 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
20.07.2018.

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada Beļavas pagasta centralizētas siltumapgādes sistēmas attālinātās datu nolasīšanas sistēmas izveide” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/42.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Gulbenes novada Beļavas pagasta centralizētas siltumapgādes sistēmas attālinātās datu nolasīšanas sistēmas izveide", identifikācijas Nr. GND-2018/42, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 8.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "ULTRAN", reģistrācijas Nr. 40203101302, ar līgumcenu 17899,00 EUR bez PVN.