Logo līdz 2022.gada 30.septembrim

att

 2015.gada 13.maijā Gulbenes novada dome noslēdza līgumu ar SIA “MU9” par Gulbenes novada zīmola izstrādi un tā lietošanas noteikumiem. Darba process ilga vairākus mēnešus, un 2016.gada 26.februārī Gulbenē, domes telpās, tika prezentēts izveidotais zīmols un tā lietošanas noteikumi – izmantojamās krāsas, ieteicamie izmēri, druka uz veidlapām, dokumentu vākiem, suvenīriem. Līdz ar prezentāciju ir uzsākta jaunā Gulbenes novada logotipa lietošana.

Gulbenes novada zīmola logotipa pamatideja ir savas piederības apzināšanās novadam. Novada vērtība ir cilvēks - dzimis, audzis un veidojies Gulbenes novadā.

Logotipa daļa “es novads” veicina godprātīgas attieksmes un patriotisma jūtu veidošanos.

Logotips ir papildināts ar devīzi “Skaties plašāk”.

Logotipa krāsas: tumši zaļš, sarkans, zilpelēks, pelēks. Tumši zaļā un sarkanā krāsa ir tuvinātas Gulbenes novada karoga krāsām. Zilpelēkā krāsa ir debesu krāsa, tā bagātina korporatīvo tēlu.

Lejupielādei:

 Kopš 2009.gada 1.jūlija, kad, stājoties spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika izveidots Gulbenes novads, šis ir otrais novada logo.

 

Logo līdz 2016.gada februārim

Pirmais Gulbenes novada logo tika izraudzīts konkursa ceļā. No 2009.gada 4. līdz 10.novembrim Gulbenes novada domes ēkā bija apskatāmi iesniegtie darbi – 25 varianti 6 autoru izpildījumā.

logo

 2009.gada 11.novembrī Gulbenes novada domes Logo vērtēšanas komisija, izskatot iesniegtos priekšlikumus, pieņēma lēmumu. Pirmo vietu ieguva Vinetas Vašķes darbs, tomēr autorei tiek lūgts uzrakstam izvēlēties citu burtu formu. Izmaiņas tiek veiktas, un jaunizveidotā novada logo sāka savu apriti publiskajā telpā – līdz 2016.gada februāra biegām.

 

Ģerboņu likums

2005. gadā tiek pieņemts un 30. decembrī stājas spēkā Ģerboņu likums. Tas nosaka ģerboņu (izņemot valsts ģerboni) reģistrācijas kārtību, to tiesisko aizsardzību un vispārīgos lietošanas principus, kā arī kārtību, kādā apstiprināma atribūtika ar valsts ģerboni.  Tikai pēc ģerboņa reģistrācijas Ģerboņu reģistrā tā īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) ir izņēmuma tiesības izmantot ģerboni un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai.

Ģerboņu reģistru veido, uztur un papildina Kultūras ministrija.

Ģerboņi, kurus apstiprinājusi Heraldikas komisija līdz 2005. gada 30. decembrim, ir jāreģistrē Ģerboņu reģistrā, lai uz tiem būtu attiecināmas likumā noteiktās izņēmuma tiesības un tiesiskā aizsardzība.

Neviena no bijušā Gulbenes rajona pašvaldībām līdz 2009. gada 1. jūlijam, kad stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma un tika izveidots Gulbenes novads, nebija reģistrējusi savus ģerboņus.

Pašvaldību ģerboņi Gulbenes novadā

Gulbenes novada ģerbonis

Gulbenes novada ģerbonis

2009. gada 24. septembrī Gulbenes novada dome pieņem lēmumu izstrādāt Gulbenes novada ģerboni. 2010. gada 27. aprīlī tas tiek reģistrēts Ģerboņu reģistrā.

Gulbenes novada ģerbonis - sarkanā laukā trīs (2/1) sudraba peldoši gulbji.

 

Pēc mēneša pašvaldība akceptē domu par Gulbenes novada karogu.

Karoga malu attiecība 2:1.

 

 

 

 

 

PANTONE kodi fonam:
Sudrabs - PANTONE 7485 C
Zaļais - PANTONE 369 U


att

 Litenes pagasta ģerbonis

2005. gadā ir apstiprināts Litenes pagasta ģerbonis - sudraba laukā zaļš ābeles celms ar atvasi un četrām lapām; celma griezums ar zeltu.

2012. gada 13. aprīlī Latvijas Republikas Kultūras ministrija pieņem lēmumu reģistrēt Lītenes pagasta ģerboni Ģerboņu reģistrā.

 

 


att

Stāmerienas pagasta ģerbonis

2013.gada 12.aprīlī

Kultūras ministrijā tiek saņemts Stāmerienas pagasta pārvaldes iesniegums par pagasta ģerboņa reģistrēšanu Ģerboņu reģistrā.

2013.gada 19.aprīlī

Stāmerienas pagasta ģerboņa aprakstu un attēla projektu Kultūras ministrija nosūta Valsts Heraldikas komisijai izvērtēšanai.

2013.gada 22.oktobrī

Valsts Heraldikas komisija sniedz atzinumu, ka iesniegtais ģerboņa attēls un apraksts atbilst heraldikas prasībām, un ir sastādīts atbilstošs heraldiskais apraksts.

2013.gada 24.oktobrī

Kultūras ministrija nolemj reģistrēt Stāmerienas pagasta ģerboni Ģerboņu reģistrā.

Stāmerienas pagasta ģerbonis – zilā laukā šķērsām likts zelta ugunskrusts ar trim izvirzījumiem šķērsa galā.


att

Rankas pagasta ģerbonis

Valsts heraldikas komisijā apstiprināts un reģistrēts Ģerboņu reģistrā Gulbenes novada Rankas pagasta ģerbonis - zelta sprēslenīca uz sarkana fona.

Rankas pagasts to svinīgi saņem 15.maijā Melngalvju namā Ģerboņu svētku laikā.

 


att

Lejasciema pagasta ģerbonis

Zelta laukā zila sija, horizontālā zilā josla simbolizē Gauju, bet apkārt pamatne - zelta laukus upes krastos.

2015.gada 14.maijā ar valsts Heraldikas komisijas lēmumu Ģerboņu svētku laikā svinīgā ceremonijā Lejasciema pagasts saņēma atjaunoto ģerboni, kas tika ieviests 1938.gadā, bet atcelts 1939.gadā, kad Lejasciems zaudēja pilsētas tiesības.

 


logo

Gulbenes pilsētas ģerbonis

1938. gadā ir apstiprināts Gulbenes ģerbonis – melnā laukā peldošs sudraba gulbis.

Ģerboņu reģistrā Gulbenes pilsētas ģerbonis ir reģistrēts 2017.gada 31.oktobrī.

 

 

 


Kultūras ministrija 16.01.2018. Ģerboņu reģistrā iekļāvusi trīs Gulbenes novada pagastu – Tirzas, Stradu, Jaungulbenes – ģerboņus.


att

Tirzas pagasta ģerbonis

Zilā laukā uzslējies zelta vērsis ar sudraba ragiem.

 

 


att

Stradu pagasta ģerbonis.

Sudraba laukā trīs sarkani stilizēti žuburoti ugunskrusti pāļa virzienā.

 

 

 

 

 

 


att

Jaungulbenes pagasta ģerbonis

Skaldīts:
1. – sudraba laukā sarkana roze ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu,
2. – sarkanā laukā sudraba izplests gulbja spārns.

Informāciju sagatavoja V.Vilde

 

 

 

 


att

Lizuma pagasta ģerbonis

Heraldiskais apraksts
Dalīts galvā ar dzeguļotu griezumu: zils un zelts.
Apakšējā laukā trīszaru viršu cers ar zaļām lapām un purpura ziediem.

Kultūras ministrija, pamatojoties uz Ģerboņu likuma 4.panta trešo daļu, 2022.gada 14.aprīlī nolemj reģistrēt Lizuma pagasta ģerboni Ģerboņu reģistrā.