Attēls: iedzīvotāju aptauja 2022
GN aptauja_intrastruktūra un uzņēmējdarbība
Vizuālis: Gulbenes novada iedzīvotāju aptauja 2022.