Ceļa posma Lizums–Kalēji–Avoti pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Limbažu ceļi”
Līgumsumma
bez PVN EUR 699987,57
GND-2017/1/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 21.02.2017.
Iesniegšanas datums
GND-2016/55
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”
Līgumsumma
bez PVN 51760,08 EUR
GND-2016/107/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Holzwerke Lubāna”
Līgumsumma
bez PVN 9690,00 EUR
GND-2016/104
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Limbažu ceļi”
GND-2016/99/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Global Project”
Līgumsumma
bez PVN 87300,00 EUR
GND-2016/96
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
AS “Latvenergo”
Līgumsumma
bez PVN 289462,46 EUR
GND-2016/88
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
GND-2016/76
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/64/ERAF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/58
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/51
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/38
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2016/32
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde Gulbenes novada pagastu pārvalžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
„VIRŠI - A”
GND-2016/19
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IMU”
Līgumsumma
EUR 48000,00 bez PVN
GND-2016/6
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/63
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE”
Līgumsumma
EUR 65890,00 bez PVN
GND-2015/56
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Reaton, Ltd”
Līgumsumma
EUR 594213,44 bez PVN
GND-2015/53
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
GND-2015/52
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/44
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2015/30
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums