Publikācijas datums:
GND-2016/51
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
22.07.2016.

Paziņojums par iepirkumu

 Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/51.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/51, nolikumā.

Jautājums Atbilde
Jautājums par 4.2.punkta 4.2.2. apakšpunktu un 3.pielikumā par punktu tehniskie radītāji - par granulu atbilstību Eiropas regulas standartam (EN14961-2) ENplus-A1 - mums ir tikai testēšanas pārskats no SIA „Virsma”, vai ar to pietiek? Iepirkuma komisija paskaidro, ka nolikuma 4.2.2.punktā ir noteikts, ka ir jāpievieno testēšanas pārskata, atbilstības sertifikāta vai līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija, bet atbilstību Eiropas regulas standarta (EN 14961-2) ENplus-A1 prasībām apliecina ar kompetentas institūcijas izsniegtu sertifikātu.

...

Jautājums

Atbilde

Lūdzam precizēt informāciju Tehniskajā specifikācijā :

Vai ir iespēja piegādāt kokskaidu granulas ar pneimotrasportu sekojošos objektos:

 1. 3.daļas piegādes vietā "Vecstāmeriena", Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;
 2. 4.daļas piegādes vietā Gulbenes novada Tirzas pamatskolai;
 3. 6.daļas piegādes vietā "Gaujmalas", Sinolē, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā;
 4. 9.daļas piegādes vietā Stāķu sporta nams, Stradu pagastā, Gulbenes novadā.

Kokskaidu granulas ar pneimotransportu ir iespēja piegādāt šādos objektos:

 1. 3.daļas piegādes vietā „Vecstāmeriena", Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads;
 2. 4.daļas piegādes vietā Gulbenes novada Tirzas pamatskolai;
 3. 6.daļas piegādes vietā "Gaujmalas", Sinolē, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā.
 4. 9.daļas piegādes vietā Stāķu sporta nams, Stradu pagastā, Gulbenes novadā kokskaidu granulas jāpiegādā fasētā iepakojumā poliprofilēna lielmaisos (big bag ar aptuveno svaru 1000 kg).

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/51.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 25.augustā nolēmusi:

 1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamai mājai” SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 3122,25;
 2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei” SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 1395,79;
 3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pamatskolai” SIA „AKVARIUS”, reģ. Nr. 40103031530, ar līgumcenu bez PVN EUR 5166,00;
 4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pamatskolai un Sociālās aprūpes centram „Tirza”” SIA „AKVARIUS”, reģ. Nr. 40103031530, ar līgumcenu bez PVN EUR 11770,00;
 5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei” SIA „AKVARIUS”, reģ. Nr. 40103031530, ar līgumcenu bez PVN EUR 20224,00;
 6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei” SIA „AKVARIUS”, reģ. Nr. 40103031530, ar līgumcenu bez PVN EUR 12860,00;
 7. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 7.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes Tautas namam” SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 3836,70;
 8. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 8.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram “Siltais”” SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 4604,04;
 9. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 9.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta namam” SIA „AKVARIUS”, reģ. Nr. 40103031530, ar līgumcenu bez PVN EUR 11480,00.