Apstiprināts 

2022.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.27; 71.p.)

Bērnu tiesību aizsardzības programmas 2023. – 2025.gadam mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības īstenošana pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot bērnu drošību, attīstību, labklājību, tiesības uz ģimenisku vidi, atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērnu, vecāku, speciālistu izglītošanu.

Ņemot vērā nacionālajā līmenī noteiktos mērķus un rīcības virzienus bērnu tiesību aizsardzības jomā un pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programmas 2023.-2025.gadam mērķi, pašvaldība izvirzījusi četrus rīcības virzienus:

  1. Izglītības nodrošinājums pašvaldībā, brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  2. Pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem;
  3. Speciālistu, bērnu, vecāku izglītošana par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;
  4. Veselības aprūpe pašvaldībā.