Pedagoģiski medicīniskā komisija

 •  Priekšsēdētājs:
  •  Vija Medne - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
 • Komisijas locekļi:
  • Aelita Beinaroviča - SIA „MARMED” psihiatre;
  • Inese Stradiņa - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe;
  • Iveta Gailīte - Sveķu pamatskolas logopēde;
  • Sarmīte Daņilova - Sveķu pamatskolas direktora vietniece;
 • Komisijas locekle/sekretāre:
  • Lilita Jaunzema - Sveķu pamatskolas skolotāja.