Pedagoģiski medicīniskā komisija

 •  Priekšsēdētājs:
  •  Vija Medne - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
 • Komisijas locekļi:
  • Aelita Beinaroviča - SIA „MARMED” psihiatre;
  • Inese Stradiņa - Gulbenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe;
  • Iveta Gailīte - Sveķu pamatskolas logopēde;
  • Sarmīte Daņilova - Sveķu pamatskolas direktora vietniece;
 • Komisijas locekle/sekretāre:
  • Lilita Jaunzema - Sveķu pamatskolas skolotāja.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
2024.gada 14.martā plkst. 9:00 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā, Ābeļu ielā 2 (slēgta komisijas sēde)  

2024.gada 18.aprīlī plkst. 13:30, 

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā , Ābeļu ielā 2 (slēgta komisijas sēde).  
2024. gada 16. maijā plkst.13:30 Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā , Ābeļu ielā 2 (slēgta komisijas sēde)