logo

2017. gadā laikraksts "Gulbenes Novada Ziņas tiek izdots reizi trīs nedēļās.
2018. gadā laikrakstu "Gulbenes Novada Ziņas"  izdod reizi mēnesī.

Informāciju publicēšanai laikrakstā sūtīt uz laikraksts@gulbene.lv