No 01.10.2019. Gulbenes novada pašvaldības pircēja profils atrodas Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursu vidē, kur pašvaldība ievieto aktuālo informāciju par plānotajiem iepirkumiem, izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem, noslēgtajiem līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto ar iepirkumiem saistīto informāciju.

Pašvaldība savā mājas lapā nedublē informāciju par publiskajiem iepirkumiem.

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMI ATRODAMI Gulbenes novada pašvaldības pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1045.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiek tikai EIS e-konkursu vidē.

 

Iepirkumu arhīvs līdz 31.12.2018.

Iepirkumi 9.panta kārtībā

Iepirkumi, kuros publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Skatīt vairāk