Gulbenes novads un tā kaimiņnovadi 
no 2009. gada 1. jūlija

karte

Gulbenes novads starp kaimiņnovadiem

 

Platība, iedzīvotāju skaits un blīvums

Informācija avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūras izdevums "Reģionu attīstība Latvijā 2010"

N.p.

k.

Novadi

Kopplatība (km2)

1.

Alūksnes

1697.9

2.

Apes

544.3

3.

Balvu

1045

4.

Cesvaines

190.3

5.

Gulbenes

1871.7

6.

Jaunpiebalgas

250.1

7.

Lubānas

345.8

8.

Madonas

2151.1

9.

Raunas

309.2

10.

Rugāju

515

11.

Smiltenes

941.4