AS SEB banka

Saņēmēja nosaukums:
Gulbenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116327
Bankas konts:
LV03UNLA0050014339919
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X

AS Citadele banka

Saņēmēja nosaukums:
Gulbenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116327
Bankas konts:
LV41PARX0012592250001
Bankas nosaukums:
AS Citadele banka
Bankas kods:
PARXLV22

AS SWEDBANK

Saņēmēja nosaukums:
Gulbenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116327
Bankas konts:
LV52HABA0551026528581
Bankas nosaukums:
AS SWEDBANK
Bankas kods:
HABALV22

Vides pieejamība:

Skatīt visas nodaļas
att