diploms

 

Paraugs

Goda diploms ir Gulbenes novada pašvaldības augstākais apbalvojums. Tas izveidots 2012.gadā un tiek piešķirts saskaņā ar novada domes lēmumu. Kopā ar Goda diplomu var tikt pasniegta balva.

  • Ar Goda diplomu apbalvo vienreiz gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā 18.novembrī, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.
  • Goda diplomu pasniedz ne vairāk kā trīs personām.
  • Ierosinājumus Goda diploma piešķiršanai novada domē var iesniegt līdz katra gada 1.oktobrim.
  • Nolikums „Par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” nosaka kārtību, kādā tiek izteikta pašvaldība atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.
  • Goda diplomi tiek numurēti un iegrāmatoti.

 

Goda diploms piešķirts

Kam

 

Datums

Reg. nr.

Uldim Misiņam

par ilgstošu, panākumiem bagātu ieguldījumu un sasniegumiem uzņēmējdarbības attīstībā un Gulbenes novada popularizēšanu Latvijā

2012.gada 18.novembrī

1

Mirdzai Astrīdai Kušķei

par ilgstošu, nozīmīgu un daudzveidīgu ieguldījumu, veidojot un kopjot Gulbenes novada kultūru un tradīcijas

2012.gada 18.novembrī

2

Dagmārai Mūrniecei

par ilggadīgu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu rūpējoties par novada bērnu un ģimeņu veselību

2012.gada 18.novembrī

3

Jurim Pavlovičam

par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada attīstības un atpazīstamības veicināšanu

2013.gada 18.novembrī

4

Agrim Korim

par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada attīstības un atpazīstamības veicināšanu

2013.gada 18.novembrī

5

Guntai Biteniecei

par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada attīstības un atpazīstamības veicināšanu

2013.gada 18.novembrī

6

Andim Augulim

par sasniegumiem uzņēmējdarbībā un ilggadēju, nozīmīgu, daudzveidīgu atbalstu sabiedrības aktivitātēm

2014.gada 18.novembrī

7

Mārim Sliedem

par sasniegumiem uzņēmējdarbībā un ilggadēju, nozīmīgu, daudzveidīgu atbalstu sabiedrības aktivitātēm

2014.gada 18.novembrī

8

Daumantam Dreiškenam

par ilggadēju sporta popularizēšanu un Gulbenes novada atpazīstamības veicināšanu Latvijā un ārpus valsts robežām

2014.gada 18.novembrī

9

Sarmim Mednim

par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības labā

2015.gada 18.novembrī

10

Aleksandrai Birkovai

par Latvijas valsts un Gulbenes novada tēla veidošanu un popularizēšanu, realizējot starptautiskus jauniešu projektus

2015.gada 18.novembrī

11

Jānim Zvaigznem

par vēstures liecību saglabāšanu, izglītības un kultūrvides attīstību

2016.gada 18.novembrī

12

Donātam Veikšānam

par ieguldījumu novada kultūras dzīvē

2016.gada 18.novembrī

13

Ērikai Balodei

par ieguldījumu novada medicīnas un veselības nozarē

2016.gada 18.novembrī

14

Kārlim Ventam

par ieguldījumu novada kultūras dzīvē un latviskās dejas tradīciju kopšanu

2017.gada 26.janvārī

15

Ligitai Zitānei

par radošu ieguldījumu novada izglītības un kultūras dzīvē

2017.gada 18.novembrī

16

Aldim Spalviņam

par ilggadēju uzņēmējdarbību un nozīmīgu lokālpatriotismu

2017.gada 18.novembrī

17

Stanislavam Gžibovskim

par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada kultūras dzīves veicināšanu

2017.gada 18.novembrī

18

Anitai Ledainei

Par ieguldījumu Lizuma pagasta un Gulbenes novada kultūras dzīvē un kora kultūras attīstībā

2018.gada 18.novembrī

19

Jānim Sudrabam

Par ieguldījumu uzņēmējdarbībā un novada sabiedriskās dzīves atbalstīšanu

2018.gada 18.novembrī

20

Ligitai Zvaigznekalnei

Par Druvienas pagasta un Gulbenes novada atpazīstamības veicināšanu

2018.gada 18.novembrī

21

Raitim Apalupam Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības labā 2019.gada 18.novembrī 22
Ilmāram Ginevičam Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem, strādājot Latvijas Valsts policijā 2019.gada 18.novembrī 23
Rasmai Vanagai Par mūža ieguldījumu izglītības darbā, ilggadēju un aktīvu darbu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā 2020.gada 18.novembrī 24
Intai Balodei Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, ieguldījumu novadpētniecības darbā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē 2020.gada 18.novembrī 25
Gulbenes novada Beļavas pagasta zemnieku saimniecībai “Rožkalni” Par ieguldījumu Gulbenes novada tautsaimniecības attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanā un popularizēšanā 2021.gada 18.novembrī 26
Aldai Albertei Par profesionālu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Tirzas pagastā vairāk kā 50 gadu garumā un mūža ieguldījumu Gulbenes novada kultūras dzīves veidošanā 2021.gada 18.novembrī 27
Svetlanai Veselovai Par cilvēcību, atbildību un mūža ieguldījumu  medicīnā 2021.gada 18.novembrī 28