Publikācijas datums:
GND-2017/21
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Valentīna Kalve”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 177091,20 EUR
Līguma izpildes vieta
Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes sākumskolā
Rezultātu publicēšanas datums
17.07.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes sākumskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/21.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes sākumskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/21.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 17.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Valentīna Kalve”, reģistrācijas Nr. 44103028895, ar līgumcenu bez PVN 177091,20 EUR.

Iepirkums nav publicēts EIS sistēmā.

Iepirkums 10.panta kārtībā