Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.02.2024.
  Projekta Nr. EE-LV00057 “Iekļaujoši un pieejami Zaļie ceļi Igaunijā un Latvijā” / “Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia” Akronīms: Green Railway II Projekta vadošais partneris: Latvijas zaļo ceļu asociācija …
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.01.2024.
  Projekta numurs: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000158276 Projekta partneri: Gulbenes novada pašvaldība (Latvija) ECOCENE (Francija) – vadošais partneris EUROGEO VZW (Beļģija) CASA DO PROFESSOR (Portugāle) Athens Lifelong Learning…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" Numurs: 3.2.1.2/16/I/001 Projekta īstenotājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Projekta īstenošanas termiņš: 31.12.2023. Mērķis Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts "Vidzeme iekļauj" Vadošais partneris Vidzemes plānošanas reģions Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (līdz 31.12.2023.) SAM 8.3.4.0. "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) Projekta numurs: Nr.8.3.4.0/16/I/001 Projekta mērķis: samazināt to bērnu un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
   “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (līdz 31.12.2023.) Projekta īstenotājs     Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, …
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.12.2023.
  Projekta nosaukums: “Floating islands as biodiversity pit stops and pollution cut outs towards more resilient cities”/“Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai” Projekta numurs:…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.12.2023.
  PROJEKTS Nr. EE-LV00038 “Dārza Pērles ikvienam” / “Garden Pearls for all” Akronīms: Garden Pearls II Projekta vadošais partneris: Vidzemes Tūrisma Asociācija Projekta partneri Latvijā: Rīgas Plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.12.2023.
  Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā Numurs: 9.3.2.0/21/A/044 Projekta īstenotājs: Gulbenes novada pašvaldība Īstenošanas laiks: 20.06.2022. – 27.10.2023. Finansējums: Kopējās…
  31.10.2023.
  Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10…