INFORMĀCIJA PAR ABA TERAPIJU

Lietišķās uzvedības analīze (Applied Behavior Analysis – ABA. Tā tiek uzskatīta par vienu no pasaulē efektīvākajām pierādījumos balstītām agrīnās intervences metodēm darbā ar bērniem, kuriem vērojami autiskā spektra traucējumi, sociālemocionālās grūtības vai trauksme, un tās rezultātā tiek sekmēta bērna uzvedības maiņa un prasmju attīstīšana, tai skaitā trenētas komunikācijas prasmes, attīstīta spēja apgūt mācību vielu skolā un veidot patstāvīgas dzīves iemaņas. Veicot uzvedības analīzi, tiek noteikts bērna vai pieaugušā attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā (komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, lasīšanā, emociju izpratnē u.c.), analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai, lai trenētu komunikācijas prasmes, attīstītu spējas apgūt mācību vielu skolā un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek sistemātiski pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība.

Aija Pluša ABA speciālists


 

Aija Pluša

Speciālais pedagogs
aija.plusa [at] gulbene.lv