Publicēts saskaņā ar 20.02.2018. MK noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi", un 06.03.2007. likumu "Kārība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".

INFORMĀCIJA par Gulbenes novada pašvaldībā iznomātajām nedzīvojamām telpām

Nomas objekts

Nomnieks

Lietošanas mērķis

Līgums

No

Līdz

"Stāmerienas pamatskola", Stāmerienas pagastā

Juridiska persona

saimnieciska darbība

01.07.2020.

31.05.2025.

Skolas iela 2, Litenes pagastā

Juridiska persona

saimnieciska darbība

05.10.2020.

30.09.2025.

"Biedrības nams", Tirzas pagastā

Fiziska persona

saimnieciska darbība

04.09.2020.

03.09.2025.

Ābeļu iela 2, Gulbene

Juridiska persona

Veselības inspekcijas darbības nodrošināšanai

01.04.2020.

31.03.2025.

Skolas iela 2, Litenes pagastā

Juridiska persona

biedrības darbības nodrošināšanai

09.04.2020.

08.04.2025.

"Jaunlitenes iela 1", Litenes pagastā

Juridiska persona

saimnieciska darbība

01.04.2020.

31.03.2030.

"Vešas māja", Jaungulbenes pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

20.02.2020.

31.01.2025.

"Gulbītis", Jaungulbenes pagasts

Juridiska persona

saimnieciska darbība

15.05.2019.

30.04.2024.

"Veckalēji", Lizuma pagasts

Fiziska persona

garāža

26.04.2019.

07.04.2024.

"Sinoles nams", Lejasciema pagasts

Juridiska persona

Medicīniskās palīdzības nodrošināšanai

25.06.2019.

31.03.2024.

"Ozolkalna ūdenstornis", Beļavas pagasts

Juridiska persona

Iekārtu uzstādīšana

16.09.2019.

31.03.2024.

"Eglītes"-1, "Eglītes"-2, "Eglītes"-3, "Eglītes"-4, "Eglītes"-5, Eglītes"-6, "Eglītes"-7, "Eglītes"-9, "Eglītes"-10, "Eglītes"-11, "Eglītes"-12,  "Eglītes"-15, "Eglītes"-16, "Eglītes_2"-3,"Eglītes_2"-4"Eglītes_2"-5, "Eglītes 2"-6, "Eglītes 2"-7, "Eglītes 2"-8

fiziskas personas

garāža

07.10.2014.

06.10.2026.

"Gulbītis", Jaungulbenes pagasts

Juridiska persona

saimnieciska darbība

04.06.2015.

03.06.2027.

"Gulbītis", Jaungulbenes pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

12.10.2015.

11.10.2025.

"Eglītes"-8, Rankas pagasts

Fiziska persona

garāža

06.11.2017.

05.11.2029.

"Pagastmāja", Druvienas pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

30.01.2012.

31.12.2025.

"Staļli", Litenes pagasts

Juridiska persona

saimnieciska darbība

01.04.2018.

31.03.2023.

"Doktorāts", Rankas pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

11.04.2018.

31.03.2023.

"Doktorāts", Rankas pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

11.04.2018.

31.03.2023.

Športa halle", Stradu pagasts

Juridiska persona

saimnieciska darbība

15.06.2018.

07.05.2023.

"Bazāri", Litenes pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

11.06.2013.

11.02.2023.

"Veckalēji", Lizuma pagasts

Juridiska persona

garāža

22.10.2018.

21.10.2023.

"Gulbītis", Jaungulbenes pagasts

Fiziska persona

saimnieciska darbība

13.11.2018.

31.10.2023.

"Pagastnams 2", Litenes pagasts

Juridiska persona

Ārstu prakses nodrošināšanai

21.08.2006.

31.03.2029.

Blaumaņa iela 46A, Gulbene

Juridiska persona

Iekārtu uzstādīšana

30.09.2018.

31.08.2028.

"Krastkalni", Rankas pagasts

Juridiska persona

Pasta darbības nodrošināsanai

31.07.2018.

30.06.2023.

"Doktorāts", Tirzas pagasts

Juridiska persona

Ārstu prakses nodrošināšanai

21.02.2018.

31.01.2028.

Brīvības iela 22, Gulbene

Juridiska persona

Biedrības darbības nodrošināšanai

01.06.2017.

31.05.2027.

Blaumaņa iela 48A, Gulbene

Juridiska persona

garāža

01.01.2017.

31.12.2030.

O.Kalpaka iela 60, Gulbene

Juridiska persona

Biedrības darbības nodrošināsanai

07.06.2012.

07.06.2023.

O.Kalpaka iela 70A, Gulbene

Juridiska persona

Biedrības darbības nodrošināsanai

13.08.2009.

31.12.2026.

"Akācijas", Lizuma pagasts

Juridiska persona

Pasta darbības nodrošināsanai

16.01.2001.

31.12.2027.

"Ausmas", Rankas pagasts

Juridiska persona

Iekārtu uzstādīšana

02.12.2015.

01.12.2025.

Brīvības iela 22, Stāmeriena

Juridiska persona

Ārstu prakses nodrošināšanai

02.05.2002.

30.06.2025.

Ābeļu iela 2, Gulbene

Juridiska persona

LAD administrācijas darbības nodrošināšanai

01.01.2015.

31.12.2025.

"Kalniene", Stāmerienas pagasts

Juridiska persona

saimnieciska darbība

01.12.2012.

31.10.2024.

"Zeltiņi", Litenes pagasts

Juridiska persona

Pasta darbības nodrošināsanai

01.01.2014.

01.01.2024.

"Aptieka", Lizuma pagasts

Juridiska persona

saimnieciska darbība

02.01.2014.

02.01.2024.

Ābeļu iela 2, Gulbene

Juridiska persona

Biedrības darbības nodrošināšanai

01.11.2013.

31.10.2025.

"Akācijas", Lizuma pagasts

Juridiska persona

Iekārtu uzstādīšana

04.06.2013.

03.06.2023.

"Pienenīte", Jaungulbenes pagasts

Juridiska persona

Ārstu prakses nodrošināšanai

01.03.2010.

31.12.2025.

"Aptieka", Lizuma pagasts

Juridiska persona

Ārstu prakses nodrošināšanai

25.02.2010.

24.02.2030.

Imantas iela 16, Lejasciems, Lejasciema pagasts

Juridiska persona

Ārstu prakses nodrošināšanai

01.07.2009.

30.06.2029.

Rankas arodvidusskola, Rankas pagasts Juridiska persona Mācību procesa nodrošināšanai 07.12.2021. 31.08.2023.
Līkā iela 21, Gulbenē Juridiska persona Līkā iela 21, Gulbenē 01.10.2021. 30.09.2026.
O.Kalpaka iela 60, Gulbene Juridiska persona Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu organizēšana 05.11.2022. 30.11.2027.
"Krastkalni", Rankas pagasts Juridiska persona Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana 01.01.2023. 31.12.2027.
"Gulbīts", Jaungulbenes pagasts Juridiska persona Saimnieciskā darbība 07.11.2022. 06.112027.
"Eglītes 2", Rankas pagasts Fiziska persona Garāža 24.03.2022. 23.03.2027.
"Litene", Litenes pagasts Fiziska persona Saimnieciskā darbība 03.06.2022. 03.06.2027.
"Dispečeri", Tirzas pagasts Fiziska persona Saimnieciskā darbība 21.04.2022. 20.04.2027.
"Krastkalni", Rankas pagasts Juridiska persona Aptiekas darbības nodrošināšana 05.05.2022. 31.03.2027.
"Aptieka", Lizuma pagasts Juridiska persona Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana 30.05.2022. 31.03.2027.
“Rēveļu pamatskola”, Rankas pagasts Fiziska persona Saimnieciskā darbība 18.07.2022. 17.07.2027.
Rīgas iela 11A, Lejasciema pagasts Juridiska persona Iekārtu uzstādīšana 14.10.2021. 31.08.2026.
"Akācijas", Lizuma pagasts Juridiska persona Iekārtu uzstādīšana 01.06.2022. 31.12.2042.
“Klintis”, Lizuma pagasts Juridiska persona Saimnieciskā darbība 20.12.2022. 31.12.2027.
“Mežniecība”, Jaungulbenes pagasts Juridiska persona Aptiekas darbības nodrošināšana 01.01.2023. 31.12.2027.
Skolas iela 10B, Gulbene Juridiska persona Pārtikas automātu izvietošanai 23.01.2023. 23.01.2026.
Krastkalni, Rankas pagasts Fiziska persona Saimnieciskā darbība 18.04.2023. 30.04.2028.
Līkā iela 21, Gulbene Juridiska
persona
Karsto dzērienu tirdzniecības automāta
izvietošanai
29.05.2023. 30.05.2026.