Par iesniegumiem Gulbenes novada pašvaldībai

  • Iesniegums iesniedzējam jāparaksta personīgi vai ar elektronisko parakstu.
  • Iesniegums jānogādā pa pastu vai personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, klientu apkalpošanas centrā, vai pilsētas / pagastu pārvaldē.
  • Elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta Gulbenes novada pašvaldībai uz dome@gulbene.lv vai uz pilsētas / pagastu pārvalžu e-pastiem.
  • Iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot e-adresi.

Tikai tad, ja elektroniski saņemtais iesniegums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu vai iesniegts valsts vai pašvaldības iestādei, autentifikācijai izmantojot portālu www.latvija.lv, uz to attiecināmas „Iesniegumu likuma" prasības.