Informācijas iesniegšanai aicinām izmantot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).

Būvniecības procesa shēma

Maksa par būvvaldes pakalpojumiem saskaņā ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” (Nr.11, 24.09.2009).

 

Veidlapas

Būvniecības procesa pabeigšanai, kuri uzsākti līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ēkas

Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Inženierbūves

I. Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

 

II.  Veidlapas atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633  "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"