Stāķu pamatskola:

-visvairāk savāktais makulatūras apjoms izglītības iestādē- 3.vieta

- visvairāk savāktais makulatūras apjoms uz 1 audzēkni- 2.vieta

- visvairāk savāktais bateriju apjoms izglītības iestādē- 3.vieta

-visvairāk savāktais bateriju apjoms uz 1 audzēkni- 3.vieta

https://tirailatvijai.lv/index.php/zala-josta-vislatvijas-makulaturas-vaksanas-konkursa-tirai-latvijai-20232024-rezultati

Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi:

Emīlija Briņķe- 1.vieta

Made Lilija Irbe- 1.vieta

Sonora Cīrule- 1.vieta 

Kate Putne- 1.vieta; skolotāja Inga Driķe

Kristiāna Zilvere- 1.vieta; skolotāja Lidija Musajeva, koncertmeistare Rita Bogdanova

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid0Nb1c9fFPpWXoLoTCXNN4frwv8ekwrP1aygk4p6fdFf3Xm9ysSghVyqRFRGkP9gXDl

Gulbenes mākslas skolas audzēkņi

1.-3.klašu grupa:

-Anastasija Kirijenko- 2.vieta; skolotāja Daiga Kaufmane

-Loreta Blumberga, Alina Kravcova, Marta Evelīna Ķīķere- 2.vieta un NBS štāba bataljona SPECBALVA; skolotāja Linda Kukare-Aldersone

-Laura Dzene- Atzinība; skolotāja Laura  Vecmane-Bārtleta

-Marta Volodina- Atzinība; skolotāja Daiga Kaufmane

-Karlīna Radiončika- Atzinība; skolotāja Dzintra Konone

- Kārlis Aldersons- Atzinība; skolotāja Linda Kukare-Aldersone

- Rinalda Antonova- Atzinība; skolotāja Linda Kukare-Aldersone

https://www.tdaps.lv/images/pdf/ARHITEKTURA-2024/1-3.kl.grupa.pdf

4-6.klašu grupa:

-Agrita Ābeltiņa; skolotāja Dzintra Konone 

https://www.tdaps.lv/images/pdf/ARHITEKTURA-2024/4-6.kl.grupa.pdf

Gulbenes novada vidusskolas 9. klašu basketbola komanda- 3.vieta

https://gnvsk.lv/2024/04/latvijas-skolenu-77-spartakiades-finalsacensibas-basketbola/

Gulbenes novada vidusskolas skolnieks Toms Mednis-  Augstākās pakāpes diploms

Gulbenes novada vidusskolas skolniece Marta Patrīcija Mazure- Augstākās pakāpes diploms (skolotāja Dzintra Kokoreviča)

Gulbenes novada vidusskolas skolniece Abigaila Kostigova- Augstākās pakāpes diploms  (skolotāja Santa Masinga)

 Stāķu pamatskolas skolēns Artūrs Paramonovs- Augstākās pakāpes diploms (skolotāja Maruta Blumberga)

Gulbenes novada vidusskolas skolnieks Martins Čips-  I pakāpes diploms (skolotāja Tatjana Vekšina)

Gulbenes Valdorfa pamatskolas skolniece Gerda Berģe – Leite- I pakāpes diploms (skolotāja Paula Leite - Berģe)

https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/media_file/rezultatu-apkopojums-2024.-gulbene-stameriena.pdf

Gulbenes novada vidusskola:

-skola ar lielāko komandu skaitu novada sacensībās – 1.vieta (11 komandas).

-skola, kas pārstāvēta ar lielāko komandu skaitu finālsacensībās (viena no trim skolām ar maksimālo skaitu – 4 komandām).

-grupā Pamatskolas meitenes- 1.vieta (skolotāja Solvita Vīcupa - Ulme)

https://volejbols.lv/zina/4772-jauniesi-cinijas-par-top-kauss-volejbola

Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņi” dalībniece Elīna Skrabe- II pakāpes diploms

Skolotāja Aelita Medejse

https://www.facebook.com/rankas.skola.1/posts/pfbid0ATv967uSp8NR2Wd79gtTUgQzniPdbVad4T6QPhEakuBTrxzHQvtzYWSovGBFyafkl

Gulbenes mūzikas skolas Lizuma klavieru klases audzēkne Ance Kadanceva- Atzinība; pedagogs Līga Kļaviņa

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid02NimJJ4aL9Dm8hnJqGatNJ97J8H72S58Vgs2fxAjyLzM9tuP9RenKrCYwmkvjAYg2l

Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi:

Efraims Kostigovs- 3.vieta; skolotāja Lidija Musajeva

Gustavs Bindris - 3.vieta; skolotāja Lidija Musajeva

Lauris Jānis Galviņš- 3.vieta; skolotāja Gunta Boša

Samanta Driņķe- 3.vieta; skolotāja Jana Baldone

Asnate Sprince- 2.vieta; skolotāja Inga Kalniņa

Marta Patrīcija Mazūre- 2.vieta; skolotāja Inga Kalniņa

Keita Driņķe- 3.vieta; skolotāja Jana Baldone

Sāra Kļaviņa- 2.vieta; skolotāja Inga Kalniņa

Kārlis Nils Zilveris- 1.vieta; skolotāja Lidija Musajeva

Klavieru dueti:

Gustavs Bindris un Alans Bormanis- 3.vieta;

skolotājas Lidija Musajeva un Jana Baldone

Marta Patrīcija Mazūre un Efraims Kostigovs-    3.vieta; skolotājas Inga Kalniņa un Lidija Musajeva

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid0qG5iPtTrwaYwdP3mXeE7sVGgQqnrrhJmmEuwJQF3iheuDdTLZSrwRuHGUTNmVuzjl

Gulbenes mūzikas skolas audzēknes:

Elizabete Uzuliņa- 3.vieta

Anastasija Kirijenko- Diploms; skolotāja Inga Driķe, koncertmeistare Rita Bogdanova

https://sudrabaflauta.lv/wp-content/uploads/2024/04/Sudraba-flauta_Rezultati_Kopsavilkums.pdf

Gulbenes mākslas skolas audzēkne Arianna Evelīna Žeire- nominācija PAR CENTĪBU; skolotāja Marita Ķuze-Nakoskina

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XjfPASFFBAHwRXmL5peg7N2isxGK5rJejPAe2UNwwaJCWbqzYX3DXYkQJjjfBQwUl&id=100063989015407

Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi:

Helēna Aizupiete, Patriks Kostigovs , Marsels Mezītis, Keita Driņķe- 3.vieta; pedagogi Jana Baldone un Mārcis Kalniņš

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid02Zf4FdA5N7VmizhLV2DyHvBZtcicjfMrSNxG9ZNBtmiVyPeMLRQogAPdPckJtr1TEl

Gulbenes Valdorfa pamatskolas 4.klases audzēknis Roberts Berģis-Leitis- 2.vieta

https://form.jotform.com/vims_lt/pangea-2024-2-posma-rezultati

Gulbenes mākslas skolas audzēkne Rēzija Volodina – 2.vieta

Skolotāja Rudīte Liepiņa

Ziņas saturs

Lizuma pamatskolas  pirmsskolas 5-gadīgo bērnu grupas audzēknis Jānis Sudzans- 3.vieta

https://udensdiena.lv/lv/konkursa-darbi/Show/6127

Gulbenes novada vidusskolas skolēni:

Artis Jencītis- 1.vieta disciplīnā “Mini Sumo”

Kristaps Strods - Atzinība disciplīnā “Lego Folkrace”

Skolotājs Jānis Strods

Ziņas saturs

Rankas pamatskolas skolniece Elīna Skrabe -  1. pakāpes diploms

Ziņas saturs

Rankas pamatskolas folkloras kopa “Dzīpariņi”- 1. pakāpes diploms;

Stāķu pamatskolas folkloras kopa "Dzirnaviņas"- 2.pakāpes diploms.

Ziņas saturs

Gulbenes novada vidusskolas komanda “Zvaigznes”- 1.vieta kategorijā PAMATVĒRTĪBAS;

Skolotāja Dina Tiltiņa

Ziņas saturs

Gulbenes novada vidusskolas skolēni:

Artis Jencītis – 1.vieta

Rainolds Rusiņš – 3.vieta

Līva Kļava – 4.vieta

(disciplīna “MINI Sumo”)

Skolotāji Jānis Strods un Dzintars Ziediņš

Ziņas saturs

Gulbenes mūzikas skolas audzēknes:

Elizabete Uzuliņa- 2.vieta

Kate Putne- 3.vieta;

Skolotāja Inga Driķe, koncertmeistare Rita Bgdanova

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid033jAJUXfWF6cfMio5ECzmf8d3t4WUD4ERViJWfww7Ws9axfjPTtfqppbkKjGXrgpcl

Gulbenes mūzikas skolas 2.klavieru klases audzēkne Madara Stonka- Atzinība;

Skolotāja Iveta Putniņa

Ziņas saturs

Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi

Flautas klase:

Elizabete Uzuliņa – GRAND PRIX

Anastasija Kirijenko – 1.vieta

Gerda Berģe-Leite – 1.vieta

(Pedagogs Indra Driķe, koncertmeistare Rita Bogdanova)

Klavieru klase:

Efraims Kostigovs – 1.vieta

Gustavs Bindris – 1.vieta

(Pedagogs Lidija Musajeva)

Mežraga klase:

Edvards Vilde – Jašins- 3.vieta

 Haralds Zviedris- 3.vieta;

(Pedagogs Kaspars Ābeltiņš,

koncertmeistare Jana Baldone)

Ziņas saturs

Gulbenes mūzika skolas 1. vijoles klases audzēkne Ieva Jogure- 3.vieta;

 skolotāja Indra Ieviņa

Ziņas saturs

Sveķu pamatskolas skolniece Evita Freimane- 1.vieta

Ziņas saturs

Gulbene mūzikas skolas orķestris- I pakāpes diploms

Diriģents Jolands Andževs

Ziņas saturs

Gulbenes novada vidusskolas skolēni: 

Artis Jencītis - 1.vieta disciplīnā “MINI Sumo skolēniem”

Līva Kļava - 2.vieta disciplīnā “Līnijsekošana skolēniem” 

(skolotāji Dzintars Ziediņš un Jānis Strods)

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi:

Elizabete Uzuliņa 2.flautas klase (skolotāja I.Driķe) - 2. vieta

Dārta Luīze Melle 7.klarnetes klase (skolotājs J.Ivanovs) - 3. vieta

Ernests Berkolds 3.saksofona klase (skolotājs J.Ivanovs) - 3. vieta

Līga Rēveliņa 6.saksofona klase (skolotājs J.Andževs) - 3. vieta

Roberts Ābeltiņš 2.klarnetes klase (skolotājs J.Andževs) - 3. vieta

Druvis Elksnītis 6.mežraga klase (skolotājs K.Ābeltiņš) - Atzinība

 Laine Aploka 6.klarnetes klase (skolotājs J.Ivanovs) - Atzinība

Kitija Tomiņa 7.saksofona klase (skolotājs J.Ivanovs) - Atzinība

Ziņas saturs

Gulbīša pamatskolas skolēni

Kristers Jaunzems - Atzinība (Literārie darbi)

Aleksa Orlova - Atzinība (Zīmējumi)

Arvis Ormanis - Atzinība (Zīmējumi)

Sigita Broka - Atzinība (Zīmējumi)

Ziņas saturs

Lizuma pamatskolas SMU “Otrā elpa” (Kitija Tomiņa, Marta Roziņa, Marija Gipsle) - 1.vieta nominācijā “Ilgtspējīgs SMU produkts/pakalpojums” pamatskolu grupā

Ziņas saturs

Lejasciema pamatskolas ansamblis “STAY COOL”, vadītājs Juris Ivanovs - 1.pakāpes diploms

Lizuma pamatskolas skolēni Janeta Beļinska, Edvards Galviņš,  Raians Zvirgzdiņš Māja, Renāte Gicuka, Elīza Evelīna Eiduka, Matilde Muktupāvela , skolotāja  Marina Grīnberga - laureāti

Ziņas saturs

Lizuma pamatskolas SMU “Rain shade” (Ērika Šuļja, Ance Kadanceva) - 1.vieta nominācijā “Tehnoloģiskās inovācijas prece/pakalpojums” pamatskolu grupā;

SMU “Spilventiņi” (Laura Laganovska, Undīne Eglīte) - Žūrijas simpātiju balva

Ziņas saturs

Gulbīša pamatskolas skolnieces Terēze Blauva , Vita Elīza Vēzīte, skolotāja Aelita Blūma - laureātes

Informācija

Sveķu pamatskolas komanda - 1.vieta.

Latvijas Speciālās Olimpiādes ieraksts

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi

Kate Putne- 3.flautas kl. - 3.VIETA

Elizabete Uzuliņa- 2.flautas kl. - 3.VIETA

Anastasija Kirijenko 2.flautas kl.- 2. VIETA

(pedagogs Santa Kļava- Būmane)

Roberts Ābeltiņš 2. klarnetes kl - ATZINĪBA

Līga Rēveliņa 6.saksofona kl. - 3. VIETA

(pedagogs Jolands Andževs)

Dārta Luīze Melle 7. klarnetes kl. - 3. VIETA

Ernests Berkolds 3.saksofona kl.- 3.VIETA

(pedagogs Juris Ivanovs)

Patriks Kostigovs  3.sitaminstr,kl. - 3.VIETA

(pedagogs Mārcis Kalniņš)

Gulbenes Mūzikas skolas ieraksts

Sveķu pamatskolas komanda - 1.vieta. 

Speciālās Olimpiskās spēles - info

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkne Estere Lapse, pedagogs Lūcija Brice, koncertmeistare  Lidija Musajeva. Iegūta Atzinība

Gulbenes Mūzikas skolas ieraksts

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi:

Asnate Sprince - 2.vieta

Enija Krevica - 2.vieta

Efraims Kostigovs, Marta Patrīcija Mazure - 3.vieta

Gustavs Bindris, Alans Bormanis - 2.vieta

pedagogi  Inga Kalniņa, Lidija Musajeva

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid033BJUaiqhZw5Gr4QjoLxQSSVNb6NXanu4eCvG4YAYdzF1bZeg8qgs5t1XPUPTwkRUl

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde - Eiropas Komisijas balva par paveiktajām aktivitātēm vides aizsardzības labā.

Vides aizsardzības fonda ziņa

Gulbenes novada Gada balvas izglītībā 2023 pasniegšanas pasākumā tika sumināti izcilākie pedagogi no pirmsskolām, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes skolām.

Par balvu saņēmējiem

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkne Madara Stonka - 3.vieta, skolotāja Iveta Putniņa.

https://www.facebook.com/gulbene.lv/posts/pfbid02fHWtiJY7QzdimAdca2gXwhndb85Z7uA1rbfzynzc9ngB4Ae7a6d7BJ2KA4pt7msgl

Sveķu pamatskola - 1.vieta.

Sveķu pamatskolas skolotāja Iveta Gailīte - Galvenā balva ” nominācijā “Izglītotājs” kategorijā “Individuāls sniegums”.

https://www.tiesibsargs.lv/news/apbalvoti-konkursa-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam-laureati/

Rankas pamatskolas 4.klases skolnieks Kārlis Aldersons - Lielā stāstnieka

tituls.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola - Latvijas Basketbola savienības pateicības balva “Par ieguldījumu Latvijas basketbola simtgades stāstā”

https://www.facebook.com/gulbenesnovadabjss/posts/pfbid06oCvhvsxbYmc1jvsNL3mnZpjEv6yajBohq3F6jcN7x4orEqS73zraPcR8M1jTLHVl?locale=lv_LV

Gulbenes Mākslas skolas audzēkņi:

Annija Gala - 1.vieta

Elizabete Riekstiņa - 3.vieta 

Atzinība:

Paula Šķendere, Estere Ņečajeva, Loreta Dzērveniece, Grieta Birzniece, skolotāja Rudīte Liepiņa

https://gulbenesmakslasskola.lv/2023/11/20/konkurss-jana-ivanova-vokalizes-krasas/

Gulbenes mākslas skolas audzēkne Renāte Zeiļuka, skolotāja Rudīte Liepiņa, 1.vieta Izpildījuma tehnikā datorgrafika, 10-12 gadu vecuma grupā.

https://priekulemums.lv/10-vpm-konkursa-priekules-ikars-rezultati/

Gulbenes mākslas skolas audzēkņi - laureāti

Paula Tīne Ķauķe , skolotāja Mairita Ķuze-Nakoskina

Katrīna Vita Žīgure, skolotāja Inese Adamoviča

Laura Šteinberga, skolotāja Beāte Medne

Emma Vilde-Jašina, skolotāja Rudīte Liepiņa

Skolotāji - Pateicība par izcilu darbu ar skolēniem

Mairita Ķuze-Nakoskina

Inese Adamoviča

Beāte Medne

Rudīte Liepiņa

Laura Vecmane-Bārtleta

https://esmaja.lv/lv/telpas/makslas-istaba-1stava/pasakumi/vizualas-makslas-darbu-konkurssizstade-nakotnes-celtne-vide-cilveks-maja

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tJ2445DxkRt8opiVPyAjSAugmvbRjj31bu6WgVECbovYu7yNzxnd8T3XaouxNt8El&id=100063989015407

Gulbenes Mākslas skolas audzēkne Amanda Dreimane, saņemta Atzinība Izpildījuma tehnikā GRAFIKA, 8-10 vecuma grupā

https://www.muzikamaksla.bauska.lv/2023/10/19/ienac-konkursa-pils-seta-pilseta-izstade/

Gulbenes novada vidusskolas komanda - 2.vieta.

Gulbenes novada vidusskolas  6.klases skolniece Zane Salmiņa (trenere Inga Anča) - 2.vieta (Latvijas komandas sastāvā).

Sveķu pamatskolas skolēni:

Valdis Lemešs - 1.vieta

Kristiāns Ābele - 1.vieta

Eila Šķendere - 2.vieta

Dana Daniela Suraka - 2.vieta

Līga Paula Šrēdere - 2.vieta

Renārs Gudkovs - 4.vieta

Sveķu pamatskolas komanda (Anastasija Gabrāne, Evita Freimane, Viktorija Zariņa, Paloma Šrēdere, Jolanta Kandere, Zita Bukāte, Veronika Kivkucāne; treneris Aigars Lasis) - 1.vieta.

Gulbenes mākslas skolas audzēkņi:

Skārleta Rutka (skolotāja Rudīte Liepiņa) - 2.vieta

Laura Dārzniece (skolotāja Inese Adamoviča) - 2.vieta

Mareks Žvarts (skolotāja Rudīte Liepiņa) - Atzinība

https://gulbenesmakslasskola.lv/2023/09/13/nosledzies-konkurss-latvju-lauku-serenade/

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādei - piešķirts Starptautiskais Zaļais karogs un Ekoskolu vēstnieku statuss 2023./2024. mācību gadam.

 

 

 

 

 

 

 

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei - Starptautiskais Zaļais karogs 2023./2024. mācību gadam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sasniegumiem vides izglītībā, integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību.

https://videsfonds.lv/par-sasniegumiem-vides-izglitiba-ekoskolas-apbalvojumus-sanem-180-izglitibas-iestades

 

  • Sēņu čempionāts  - svētdien, 3. septembrī -  6.klases skolēni un viņu vecāki, audzinātājas iedvesmoti, piedalās sēņu čempionātā. 23, 50 kg kopā salasīto sēņu daudz vai maz? Lai izsver eksperti, bet daudz ir būt kopā ar ģimeni pie dabas saulainā rītā.
  •  Tēvu diena – 10. septembrī  - ar uzsaukumu, mans tētis ir labākais, sākas Tēvu dienas aktivitātes Stāķu parkā. Lielās dārza spēles, dāvanu gatavošanas darbnīciņa, zupas katls uz ugunskura atdzīvojas un viss top. Azarts, spēles, kopā būšanas, dāvināšanas prieks, arī svētku mielasts kā ierasts.
  • Rudens kompozīciju izstāde – no 25. septembra -  kļavlapās ierakstītās O.Vācieša un I.Ziedoņa dzejas rindas, kas uz brīdi apstājas skopas gaiteņos, lai skolēni tās atklātu savās kompozīcijās.
  • Dzejas dienu pasākums bērniem "Visas zvaigznes manis paša"– 26.septembrī - Staru bibliotēkā  iepazināmies un iemīlējām mūsu novadnieci, dzejnieci Intu Aizkalnieti, kura mūs palutināja ar sirsnīgiem , mīļiem dzejolīšiem.
  • Eiropas sporta nedēļas noslēguma pasākums – 28. septembrī, kad visu nedēļu skolēni krājuši veselības kilometrus, viņi piektdien kopīgi piedalās volejbola un futbola festivālā.
  • Miķeļdienas gadatirgus – 28. septembrī, tirgus ar raženāko dārzeņu, ogu un augļu svēršanu un mērīšanu. Darbosies pankūku kafejnīca, kā arī varēs iegādāties bazilika pesto, ko skolēni paši ir pagatavojuši no mūsu Vertikālā garšaugu un ārstniecības augu dārza.
  • Vertikālais dārzs – visu septembri - pateicoties Pasaules Dabas Fondam un Lidl Latvija atbalstam, projekta ietvaros iegādātas augu kastes, augsne, sēklas, stādi un izveidotas uzkaramas metāla pamatnes podu uzstādīšanai. Skolas tornis, kurā zaļo trīspusējais vertikālais dārzs jau saziedējis, nu varam garšaugus un ārstniecības augus izsmaržot, izgaršot un pielietot kulinārijā. To arī darām, gaidot drēgnās rudens dienas, daļu ikdienas mācību procesa laiku pavadot ārā, pētot un izzinot augus.