Izglītības ziņas Pašvaldība informē
Attēls: apbalvo olimpiāžu dalībniekus

2. maijā Gulbenes novada kultūras centrā tika sumināti 2023./2024. gada mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti un viņu skolotāji. 

Skolēni ir bijuši čakli un savu sniegumu rādījuši 11 olimpiādēs Alūksnes un Gulbenes novadu apvienībā. Priecē, ka olimpiādēs ir piedalījušies visu Gulbenes novada skolu skolēni. Kopumā skolēni ieguvuši 73 diplomus par 1.-3.vietu, kā arī 49 atzinības par labu sniegumu olimpiādē.

Atbilstoši Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu apbalvošanas kārtībai, šajā mācību gadā skolēni saņēma pašvaldības naudas balvas kopsummā par 2410 euro, kā arī 4 skolēni saņēma Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu. 

Lepojamies ar 93 olimpiāžu dalībniekiem un 53 viņu pedagogiem!