Kontakti

buvvalde [at] gulbenesdome.lv

Atrašanās vieta

Ābeļu iela 2 Gulbene Gulbenes novads LV4401
Piktogramma

Vietējo pašvaldību kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi.

Būvniecības pārzināšanai un kontrolei vietējās pašvaldības savā teritorijā izveido būvvaldes /Būvniecības likums, 7.pants/.

  • Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesu, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.
  • Būvvaldes darbība vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu. Realizāciju un kontroli Gulbenes novada teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritoriju detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.
  • Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, plānošanas, būvniecības un vizuālā noformējums jautājumiem.

 

Gulbenes novada būvvaldes vadītājs - būvinspektors Jānis Ziemelis

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9:00 līdz 12:15 un no plkst.13:00 līdz 17:00.

Darbinieki

Anita Deksne

Galvenā arhitekte
anita.deksne [at] gulbene.lv

Vilnis Kantiševs

Būvvaldes būvinspektors
vilnis.kantisevs [at] gulbenesdome.lv

Elita Lapsa

Lietvede
dome [at] gulbenesdome.lv