Kontakti

buvvalde [at] gulbene.lv

Atrašanās vieta

Ābeļu iela 2 Gulbene Gulbenes novads LV4401
Piktogramma

Vietējo pašvaldību kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi.

Būvniecības pārzināšanai un kontrolei vietējās pašvaldības savā teritorijā izveido būvvaldes /Būvniecības likums, 7.pants/.

Būvniecības procesu regulē Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi", Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 "Atsevišķi inženierbūvju būvnoteikumi", u.c. normatīvie akti.

Saskaņā ar Būvniecības likumu kopš 2020.gada 1.janvāra būvniecības process veicams Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

BIS ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi), pieejama tiešsaistē: www.bis.gov.lv

BIS lietošanas pamācība būvniecības ieceres ierosinātājiem, projektētājiem, tehnisko noteikumu izdevējiem, pieejama tiešsaistē: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

BIS lietotāju atbalsta dienesta kontaktinformācija: https://bis.gov.lv/kontakti/bis-lietotaju-atbalsta-dienesta-kontaktinformacija

 

Gulbenes novada būvvaldes vadītājs - būvinspektors Jānis Ziemelis

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9:00 līdz 12:15 un no plkst.13:00 līdz 17:00.

Darbinieki

Anita Deksne

Galvenā arhitekte
anita.deksne [at] gulbene.lv

Vilnis Kantiševs

Būvvaldes būvinspektors
vilnis.kantisevs [at] gulbene.lv

Elita Lapsa

Lietvede
dome [at] gulbenesdome.lv