• Anita Sarkane Gulbenes novada vidusskola
 • Līga Seņkāne Gulbenes novada vidusskola
 • Sandra Biksīte Lejasciema pamatskola,
 • Elga Zariņa Lizuma pamatskola, Rankas pamatskolas pirmsskolas grupas
 • Sandra Klimone Lizuma pamatskola
 • Ligita Bumbure Tirzas pamatskola
 • Ligita Lapsa Stāķu pamatskola
 • Iveta Gailīte Sveķu pamatskola
 • Daiga Pumpure Gulbenes 3.PII "Auseklītis"
 • Gunita Sliede Gulbenes 1.PII
 • Maija Suntaža Gulbenes novada PII "Ābolīši", Gulbīša pamatskola
 • Ināra Kindzule Stāķu PII
 • Zakarīte Sintija - Stāķu PII
 • Inita Karlsone Jaungulbenes PII "Pienenīte"
 • Aiva Šmukiņa - Gulbenes 2.PII "Rūķītis", Gulbenes 3.PII "Auseklītis"