Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
Līgumsumma
bez PVN 45560,00 EUR
GND-2018/80
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/78
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Nākotnes ielas pārbūves 3.kārta

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE”
Līgumsumma
bez PVN 458634,35 EUR
GND-2018/72
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/70/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/67/EKII
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Līgumsumma
bez PVN 18900,00 EUR
GND-2018/59/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Akvilons Z"
Līgumsumma
234582,48 EUR bez PVN
GND-2018/55/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem

Piegādātājs / izpildītājs
SIA "REM PRO"
Līgumsumma
45230,00 EUR bez PVN
GND-2018/54/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/44
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/47
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
A/S “Lazdonas piensaimnieks”
Līgumsumma
bez PVN 84145,74 EUR
GND-2018/46
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Līgumsumma
bez PVN 73837,80 EUR
GND-2018/45
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ALTA S”
Līgumsumma
bez PVN 26478,02 EUR
GND-2018/43
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/37/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/30/ERAF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/27/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada piecu ielu/ceļu posmu pārbūvei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Līgumsumma
bez PVN 26410,00 EUR
GND-2018/25/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/23
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/21
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Warss+”
Līgumsumma
bez PVN 12924,00 EUR
GND-2018/16/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
PS "RRCI"
Līgumsumma
1596706,15 EUR bez PVN
GND-2018/15/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija

Piegādātājs / izpildītājs
PS “RERE MEISTARI 1”
Līgumsumma
bez PVN 1220149,77 EUR
GND-2018/13/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rubate”
Līgumsumma
bez PVN 82096,01 EUR
GND-2018/12
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
bez PVN 16200,00 EUR
GND-2018/10/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Līgumsumma
bez PVN 58580,00 EUR
GND-2018/9/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/7/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Limbažu ceļi”
GND-2018/6/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/5/ERAF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/4/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2018/3/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/96/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/95/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „METRUM”
Līgumsumma
bez PVN 3600,00 EUR
GND-2017/89
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/88/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “8 CBR”
Līgumsumma
bez PVN 2110938,88 EUR
GND-2017/85/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/81
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/74
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Nākotnes ielas pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Limbažu ceļi”
Līgumsumma
bez PVN 528689,90 EUR
GND-2017/75
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Divu apkures katlu iegāde ar nomaksas pirkumu

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
GND-2017/65
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „SANART”
Līgumsumma
bez PVN 1958287,24 EUR
GND-2017/60/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Līgumsumma
bez PVN 88270,12 EUR
GND-2017/59
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
A/S “Lazdonas piensaimnieks”
Līgumsumma
bez PVN 85348,90 EUR
GND-2017/56
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Madonas patērētāju biedrība”
Līgumsumma
bez PVN 23834,29 EUR
GND-2017/50
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kokskaidu granulu piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Latgales granulas”
GND-2017/51
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kalēju ielas pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Limbažu ceļi”
Līgumsumma
bez PVN 144143,98 EUR
GND-2017/43/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/40/ERAF
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
GND-2017/41
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/36
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/36
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Līgumsumma
bez PVN 199993,46 EUR
GND-2017/27/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Imberteh”
Līgumsumma
bez PVN 209812,15 EUR
GND-2017/19
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums