Publikācijas datums:
GND-2018/30/ERAF
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
14.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/30/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā

„Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/30/ERAF.

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2018.gada 5.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, jo vispār nav iesniegti piedāvājumi.