Saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” nosūtu sagatavoto publiskojamo informāciju par  amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.