Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam gala redakcijas projekts apstiprināts 2016. gada 25.februāra Gulbenes novada domes sēdē (11.§), vienlaikus tika nolemts to iesniegt Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai, un 2016.gada 21.martā ir saņemts Vidzemes plānošanas reģiona atzinums par stratēģijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Skatīt spēkā esošo

Skatīt pārskatu par izstrādes gaitu:

Saturā 4 nodaļas:

  • Pašvaldības lēmumi,
  • Sabiedrības līdzdalība,
  • Sarakste par plānošanas dokumentu izstrādi,
  • Vidzemes plānošanas reģiona atzinumi.