Informācija par programmu "Multimodālā agrīnās intervences programma STOP 4-7"

 • PROGRAMMA PAREDZĒTA bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un ietver izvērtēšanas konsultācijas, sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem, nodarbības vecākiem, bērnu pedagogiem. Tā veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte.
 • Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus izmantot pozitīvu audzināšanu, sniedzot bērniem nepieciešamo palīdzību un atbalstu, veicinot bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos.
 • Programma tiek īstenota kā: bērnu sociālo prasmju treniņš, vecāku prasmju treniņš, pedagogu treniņš.
 • BĒRNIEM MĀCĪS sadarboties, komunicēt, iekļauties nodarbībās, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas, vadīt stresu.
 • VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM MĀCĪS vērot un izprast uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu), regulēt savas emocijas
 • Ingrīda Vinceviča
 • Aija Pluša
 • Dace Eihmane
 • Silva Miesniece
 • Inese Laizāne
 • Inese Ozola
 • Iveta Cigle
 • Rudīte Šapale
 • Sintija Ločmane
 • Una Tilgase

Kontaktpersona – Vija Medne (pieteikšanās programmai, vairāk informācijas), tel. +371 64407725, +371 26619643