Dabas liegumi Gulbenes novada teritorijā, to robežas noteiktas 2023.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.674 “Noteikumi par dabas liegumiem” pielikumos

 1. dabas liegums „Dūres mežs” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 117.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 2. dabas liegums „Kadājs” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 118. pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 3. dabas liegums „Krapas gārša” Daukstu pagastā, robežas noteiktas 119. pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 4. dabas liegums „Lielais mārku purvs” Daukstu pagastā, robežas noteiktas 120. pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 5. dabas liegums „Lielais purvs” Gulbenes novada Rankas pagastā un Smiltenes novada Variņu pagastā, robežas noteiktas 121. pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 6. dabas liegums „Mētru mežs” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 122. pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 7. dabas liegums „Mugurves pļavas” Stradu un Litenes pagastā, robežas noteiktas 123pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 8. dabas liegums „Lubāna mitrājs” Gulbenes novada Stradu un Daukstu pagastā, Rēzeknes novada Nagļu, Dekšādes un Gaigalavas pagastā, Balvu novada Bērzpils, Krišjānu, Lazdukalna un Rugāju pagastā, Madonas novada Barkavas, Ošupes un Indrānu pagastā, Varakļānu novada Varakļānu pagastā, , robežas noteiktas 53. pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 9. dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene” Gulbenes novada Litenes pagastā un Balvu novada Kubuļu pagastā, robežas noteiktas 59..pielikumā,
 10. dabas liegums „Zepu mežs” Stāmerienas pagastā, robežas noteiktas 127. pielikumā, Natura 2000 teritorija.
 11. Dabas liegums “Audulītes staignāju meži” Tirzas pagastā, robežas noteiktas 116.pielikumā, Natura 2000 teritorija
 12. Dabas liegums “Pededzes staignāju meži” Litenes pagastā, robežas noteiktas 124.pielikumā, Natura 2000 teritorija
 13. Dabas liegums “Vidagas upes meži” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 125.pielikumā, Natura 2000 teritorija
 14. Dabas liegums “Vijatas meži” Galgauskas pagastā, robežas noteiktas 126.pielikumā, Natura 2000 teritorija

 Gulbenes pilsētā ir aizsargājamais dendroloģiskais stādījums “Emzes parks”, tā robežas noteiktas 2023.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.144 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 30.pielikumā.

 Gulbenes novadā ir aizsargājamās alejas:

 1. aizsargājamā aleja „Jaungulbenes ozolu aleja” Jaungulbenes pagastā, robežas noteiktas 2023.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 23..pielikumā,
 2.  aizsargājamā aleja „Druvienas aleja” Druvienas pagastā, robežas noteiktas 2023.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 143  „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 22. pielikumā.

Īpaši aizsargājamās teritorijas ir arī ap dižkokiem, dižakmeņiem un mikroliegumos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.