APSTIPRINĀTS 27.06.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 14; 52.p.).

APSTIPRINĀTS 27.06.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 14; 53.p.).

APSTIPRINĀTS 27.06.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 14; 54.p.).

APSTIPRINĀTS 27.06.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 14; 55.p.).