Gulbenes novada domes 29.11.2017. noteikumi Nr. 14 (prot. Nr. 16, 28. §)

"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu" pārvaldēs