• Inese Stradiņa Izglītības pārvalde, Gulbīša pamatskola, Lizuma pamatskola, Tirzas pamatskola, Gulbenes 1.PII, Gulbenes 3.PII “Auseklītis”, Jaungulbenes PII “Pienenīte”
  • Una Tilgase Izglītības pārvalde, Lejasciema pamatskola, Rankas pamatskola, Stāķu pamatskola, Rankas PII “Ābelīte”, Gulbenes novada PII ‘” Ābolīši”, Gulbenes 2.PII “Rūķītis”, Stāķu PII, Lejasciema PII “Kamenīte”
  • Ingrīda Vinceviča Gulbenes novada vidusskola
  • Evita Petručeņa Sveķu pamatskola