No 01.10.2019. Gulbenes novada pašvaldības pircēja profils atrodas Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursu vidē, kur pašvaldība ievieto aktuālo informāciju par plānotajiem iepirkumiem, izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem, noslēgtajiem līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto ar iepirkumiem saistīto informāciju.

Pašvaldība savā mājas lapā nedublē informāciju par publiskajiem iepirkumiem.

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMI ATRODAMI Gulbenes novada pašvaldības pircēja profilā

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana notiek tikai EIS e-konkursu vidē.
Skatīt vairāk