Montesori pedagoģija ir viena no izplatītākajām bērnu alternatīvās mācīšanas pieejām visā pasaulē jau vairāk kā 100 gadus. M. Montesori izstrādātajā metodē bērnam tiek piedāvāts darboties ar īpaši izstrādātiem mācību didaktiskiem materiāliem un vingrinājumiem sagatavotā vidē, mācības notiek individuālā tempā atbilstoši savām spējām un interesēm.

Montesori nodarbību mērķis ir palīdzēt bērnam kļūt par harmoniski attīstītu, brīvu un atbildīgu cilvēku, veicināt veselīgu pašnovērtējumu un neatkarības sajūtu, trenēt pašdisciplīnu, līdzsvarot uzvedību, palīdzēt patstāvīgi domāt un darboties, pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām, vienlaikus sagatavojoties lasīšanai, rakstīšanai, darbam ar skaitļiem un izpratnes veidošanai par pasauli.

Materiāli tiek iedalīti 5 grupās un māca bērnam koncentrēties, redzēt kļūdas un patstāvīgi tās labot. Darbs notiek vadoties pēc bērna vajadzībām un jūtīgā (sensitīvā) perioda.

Montesori metodes pamatprincips „Palīdzi man to izdarīt pašam”.

Praktiskā dzīve -  bērns apgūst pašapkalpošanās prasmes, nostiprina sīko pirkstu muskulatūru, sagatavo roku rakstīšanai, attīsta koncentrēšanās spēju, koordināciju, patstāvību un gribasspēku, veicina rūpes par sevi un apkārtējo vidi, socializēšanās prasmes.

Maņu jeb sajūtu materiāli -  bērns  mācās pasauli uztvert caur maņām, veicina to  attīstību (taustes, garšas, dzirdes, redzes, smaržas un telpiskās uztveres).

Valodas materiāli -  bērns bagātina vārdu krājumu,  apgūst skaņu izrunu un saklausīšanu vārdos, caur maņām – (tausti, redzi, dzirdi) apgūst burtus, veido saikni starp burtu un skaņu, apgūst rakstītprasmi, lasītprasmi, klasificējošo lasīšanu, vārdu izpēti un iepazīst vārdšķiras.

Matemātikas materiāli - bērns attīsta rēķināšanas pamatiemaņas, sagatavo matemātiskai domāšanai un veido izpratni par kvantitāti. Materiāli palīdz bērnam saprast formas, mērus un ar vienkāršiem piemēriem iegūt zināšanas aritmētikā un ģeometrijā.

 Kosmiskās audzināšanas jeb kultūras materiāli - bērns veido izpratni un ieskatu bioloģijā, vēsturē, ģeogrāfijā, astronomijā. Fakti, ko bērns absorbē šajā vecumā, veido stabilu bāzi turpmākiem pētījumiem skolas vecumā.

Maija Kirillova

Montesori metodikas speciāliste
maija.kirillova [at] gulbene.lv