Priekšsēdētājs Andis Caunītis

Andis Caunītis

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
att

Guna Švika

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
Deputāti

Antra Sprudzāne

Izpilddirektore