att

Starp desmit vērtīgākajām Latvijas muzeju relikvijām ir latviešu profesionāli lietišķās mākslas pamatlicēja Jūlija Madernieka projektēts krēsls, izgatavots 20.gadsimta 20.gados, kurš atrodas Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā. Jūlijs Madernieks Latvijas vārdu ir nesis pasaulē, iegūstot Francijas Republikas goda titulu „Officier de l'Instruction publique".

Kuru kultūrvēsturisko priekšmetu vai mākslas darbu no sava tūkstošiem, pat desmitiem tūkstošu bagātā krājuma ekstrēmā situācijā glābtu vispirms? Ar šādu jautājumu 2012.gadā „Ilustrētā Pasaules Vēsture” vērsās pie vairākiem Latvijas muzejiem, aicinot žurnāla lasītājiem izrādīt pašus vērtīgākos, īpašākos dārgumus.

Šim aicinājumam atsaucās vairāki muzeji, taču par vērtīgākajiem priekšmetiem tika atzīti tikai desmit no tiem. Par desmit vērtīgāko relikviju glabātājiem kļuva Rundāles pils muzejs, Liepājas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Kuldīgas novada muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Talsu novada muzejs, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija "Jūlijs Madernieks – latviešu nacionālā stila meklējumi lietišķajā mākslā".

Desmit vērtīgāko Latvijas muzeju relikvijas publicētas žurnāla “Ilustrētā Pasaules Vēsture” pielikumā “Dārgumi” 2012.gadā.

Gulbenes novada vidusskolā sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Jaunsardzes centru visi 10. un 11.klašu skolēni apgūst mācību programmu "Valsts aizsardzības mācība". Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib un spēj aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā.

Uzdevumi:

  • attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē; 
  •  attīstīt un veidot izpratni par valsts aizsardzības prasmēm; 
  • patstāvīgi pilnveidot savu fizisko sagatavotību (t. sk. veicot specifiskus militāros vingrinājumus); 
  • pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai valsts aizsardzībā; 
  •  veicināt skolēnu interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību.

2014.gada 25.jūlijā Lejasciema pagastā sporta klubs “Lejasciems” atklāja 325 metrus garu rollerslēpošanas trasi. Tā ir brīvi pieejama gan pagasta, gan novada iedzīvotājiem.

Trase atrodas Imantas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Saziņai ar trases saimniekiem: Lāsma Gabdulļina, t. +371 26165827, e-pasts lasmai@inbox.lv

2017.gada 28.oktobrī Gulbenē, Dzirnavu ielā 3A, atklāja Gulbenes sporta centra rollerslēpošanas trasi, kas ir 420 m gara. Pateicoties tās tuvumam ar Dzirnavu ielu, distanci var palielināt līdz 3 km. Lai pārvietošanās būtu droša, ir izvietotas ātrumu ierobežojošas zīmes.

2014.gada 28.augustā Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” tika atklāta silto smilšu iekārta (LR patents Nr. 14477).

Darbošanās siltajās smiltīs aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko pirkstu motoriku , nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē pasīvos, nostiprina un koriģē stāju, līdzsvaro veģetatīvo nervu sistēmu, palīdz sakārtot emocijas, nosacītais klusuma laiks smilšu iekārtā sekmē bērna saskarsmes prasmes, attīsta dzirdi.

Silto smilšu iekārtas izmantošana pieejama arī kā maksas pakalpojums – cena apstiprināta ar Gulbenes novada domes lēmumu.

Saziņai ar Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādi.

att
att
att