GND-2016/57
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

I Vislatvijas Jaunsardzes spartakiādes dalībnieku ēdināšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Valentīna Kalve”
Līgumsumma
EUR 3800,00
GND-2016/43
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes 2.vidusskolā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Komforta standarts”
Līgumsumma
179602,40 EUR bez PVN.
GND-2016/18
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 27.04.2016.
Iesniegšanas datums

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes vidusskolā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Valentīna Kalve"
Līgumsumma
EUR 1,25 (viens euro 25 centi)
GNGPP-2015/9
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums