Publikācijas datums:
GND-2016/57
Lēmums pieņemts
Paredzamā līgumcena
6550,00 EUR
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „FasTrackids Latvia”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
6550,00 EUR
Līguma izpildes vieta
Gulbenes 1.pirmsskolas
Iepirkuma procedūra
B daļas pakalpojumu iepirkums
Rezultātu publicēšanas datums
26.07.2016.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Programmas FasTracKids® Fundamentals licences iegāde un ikmēneša piekļuves nodrošināšana Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/57.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 26.jūlijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitā daļas 2.punktu un 24.panta pirmo daļu, nolēmusi uzaicināt noslēgt līgumu par programmas FasTracKids® Fundamentals licences iegādi un ikmēneša piekļuves nodrošināšanu Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādei pakalpojuma sniedzēju SIA „FasTrackids Latvia”, reģ.Nr.40103804027. Iepirkuma paredzamā līgumcena: 6550,00 EUR.

Nav publicēts EIS
Iepirkumi līdz 28.02.2017.