Kontakti

nsd [at] gulbene.lv

Atrašanās vieta

Dīķa iela 1 Gulbene Gulbenes novads, LV-4401
Piktogramma

Dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmā, sniegt materiālo atbalstu  ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Dienesta funkcijas:

 • plānot, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un palīdzību personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un personām krīzes situācijā, kuras uzturas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Gulbenes novada administratīvā teritorija, kā arī personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Gulbenes administratīvajā teritorijā;
 • administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti dienestam sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • nodrošināt informācijas pieejamību Gulbenes novada iedzīvotājiem par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī to saņemšanas kārtību un dienesta darbu;
 • veikt kopienas sociālo darbu sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, sekmējot savstarpēju informācijas apmaiņu, labvēlīgas sociālas vides veidošanai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;
 • novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu apstākļu izraisītās negatīvās sociālās sekas Gulbenes novada iedzīvotājiem;
 • veikt citas dienesta kompetencē esošās funkcijas.

Darba laiks

 • Pirmdiena Slēgts
 • Otrdiena 8:00-12:15, 13:00-17:00.
 • Trešdiena 8:00-12:15, 13:00-17:00.
 • Ceturtdiena 8:00-12:15, 13:00-17:00.
 • Piektdiena 8:00-12:00, 13:00-16:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Ilze Biseniece

Sabiedrības veselības speciālists
ilze.biseniece [at] gulbene.lv

Rita Mūrniece

Personāla speciālists
rita.murniece [at] gulbene.lv

Ruta Abramova

Psihologs
ruta.abramova [at] gulbene.lv

Līga Romanova

Sociālais darbinieks Gulbenes pilsētā un Stradu pagastā
liga.romanova [at] gulbene.lv

Nodaļas

Dienas aprūpes centrs

arnita.boze [at] gulbene.lv

Specializētās darbnīcas

arnita.boze [at] gulbene.lv

Grupu māja

ginta.bleidela [at] gulbene.lv

Veco ļaužu dzīvojamā māja

inese.aleksejeva [at] gulbene.lv

Gulbenes novada sociālais dienests nodrošina sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Gulbenes novada pašvaldības teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām.