„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra" maksas pakalpojumi apstiprināti kā saistošie noteikumi.