Apstiprināti
2022. gada 31. marta  Gulbenes novada domes sēdē 
(protokols Nr.6; 120.p.)

Gulbenes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis

           

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi dzimtsarakstu nodaļas telpās:

1.1.

Laulības noslēgšanas fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

bez maksas

-

bez maksas*

1.2.

Bērna dzimšanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

1.3.

Personas miršanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

1.4.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas zālē ar laulības slēdzējiem un laulības lieciniekiem

1 ceremonija

20,66

4,34

25,00*

1.5.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas zālē ar laulības slēdzējiem, laulības lieciniekiem un viesiem

1 ceremonija

53,72

11,28

65,00*

1.6.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

37,19

7,81

45,00

1.7.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija, kūmu svētki – krustvecāku iecelšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

1 ceremonija

49,59

10,41

60,00

2.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:

2.1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

70,25

14,75

85,00*

2.2.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

70,25

14,75

85,00

2.3.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija, kūmu svētki – krustvecāku iecelšana ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 ceremonija

49,59

10,41

60,00

2.4.

Citi pakalpojumi ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 izbraukums

24,79

5,21

30,00

3.

Dzimtsarakstu nodaļas arhīva pakalpojumi:

3.1.

Arhīva izziņa par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

1 izziņa

5,79

1,21

7,00

3.2.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana - par viena arhīva vienības apzināšanu Gulbenes novadā deklarētai personai

1 arhīva vienība

1,65

0,35

2,00

3.3.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšana - par viena arhīva vienības apzināšanu Gulbenes novadā nedeklarētai personai

1 arhīva vienība

4,13

0,87

5,00

4.

Citi dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi:

4.1.

Dokumentu nosūtīšana fiziskai personai ierakstītā pasta sūtījumā

1 pasta sūtījums

6,61

1,39

8,00

4.2.

Daudzvalodu standarta veidlapa izmantošanai citā ES dalībvalstī - pielikums CAR apliecībai vai izziņai

1 izziņa

5,79

1,21

7,00

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.