Mūžizglītības koncepts Gulbenes novadā

Mūžizglītība – izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām.

Mūžizglītība, apvienojot formālo izglītību ar neformālo mācīšanos, sekmē pilnvērtīgu personības attīstību un ļauj cilvēkam veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta un sociālajām pārmaiņām.

Vēlme vai nepieciešamība iegūt un papildināt savas zināšanas un prasmes ietvertas sen zināmajā latviešu sakāmvārdā "mūžu dzīvo, mūžu mācies".

Arī Gulbenes novada attīstības programmā 2018.–2024. gadam par pirmo prioritāti ir definēta Cilvēkresursu attīstība, paredzot rīcību kopumu kvalitatīvai un pieejamai izglītībai mūža garumā.

Mūžizglītības konceptā ir 5 galvenie darbības virzieni - interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana, pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanas konkurss no pašvaldības budžeta, nacionāla mēroga un starptautiski projekti (ES programma ERASMUS+) pieaugušo izglītībā, profesionālā pilnveide nozaru speciālistiem no pašvaldības budžeta un projektu piesaistītā finansējuma, brīvprātīgā darba attīstība un pilnveide novadā.

 

Afiša: Neformālās izglītības programmu līdzfinansēšanas konkurss 2023