Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam

Gulbenes novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu par Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam apstiprināšanu.

Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam sastāv no trīs sējumiem

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi

2.daļa - Stratēģisko daļu

3.daļa - Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību

II.sējums:

III.sējums:

 

Aktuālā Investīciju un Rīcības plāna redakcija

(25.04.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē)

(30.11.2023. Gulbenes novada domes sēdē)